يكشنبه ۲۳ فروردين ۱۳۹۴,Apr 12 2015

تعرفه‌های جدید برق خانه های زین دشت در سال ۹۴ چگونه محاسبه می شود؟
share
- +

کد مطلب : 1078

تعرفه‌های جدید برق خانه های زین دشت در سال ۹۴ چگونه محاسبه می شود؟

تاریخ انتشار : ۱۷ فروردين ۱۳۹۴
افزایش 20 درصدی تعرفه های برق بدون تغییر ساختار تعرفه‌ها مصوبه ای بود که در تاریخ دوم اسفندماه سال 93 به تصویب هیئت وزیران رسید.

به گزارش زرنوشت به نقل از تسنیم، افزایش 20 درصدی تعرفه های برق بدون تغییر ساختار تعرفه‌ها مصوبه ای بود که در تاریخ دوم اسفندماه سال 93 به تصویب هیئت وزیران رسید و در تاریخ نهم اسفند ماه برای اجرا از سوی معاون اول ریاست جمهوری ابلاغ شد. پس از آن، تعرفه های جدید مصرف برق خانگی با ابلاغ وزیر نیرو در تاریخ 27 اسفندماه در دستور کار شرکت های توزیع برق قرار گرفت.

از اینرو تعرفه های جدید برق خانگی در سال 94 بدین شرح است:

تعرفه مناطق عادی و ماههای غیرگرم مناطق گرمسیر

قیمت پایه هر کیلووات ساعت (ریال)

متوسط انرژی مصرفی ماهانه(کیلووات ساعت در ماه)

٤٠٩

٠ تا ١٠٠

٤٧٧

مازاد بر ١٠٠ تا ٢٠٠

١٠٢٣

مازاد بر ٢٠٠ تا ٣٠٠

١٨٤١

مازاد بر ٣٠٠ تا ٤٠٠

٢١١٤

مازاد بر ٤٠٠ تا ٥٠٠

٢٦٦٠

مازاد بر ٥٠٠ تا ٦٠٠

٢٩٣٣

مازاد بر ٦٠٠

تعرفه ماههای گرم در مناطق گرمسیر 1

قیمت پایه هر کیلووات ساعت (ریال)

متوسط انرژی مصرفی ماهانه(کیلووات ساعت در ماه)

١٣٦

٠ تا ١٠٠

١٥١

مازاد بر ١٠٠ تا 2٠٠

١٦٤

مازاد بر ٢٠٠ تا ٣٠٠

٦٨٢

مازاد بر ٣٠٠ تا ٣٥٠

١٢٢٨

مازاد بر ٣٥٠ تا ٤٥٠

١٥٦٩

مازاد بر ٤٥٠ تا ٦٠٠

١٨٤١

مازاد بر ٦٠٠

تعرفه ماههای گرم در مناطق گرمسیر 2

قیمت پایه هر کیلووات ساعت (ریال)

متوسط انرژی مصرفی ماهانه(کیلووات ساعت در ماه)

٣٠٠

٠ تا ١٠٠

٦٨٢

مازاد بر ١٠٠ تا ٢٠٠

١١٥٩

مازاد بر ٢٠٠ تا ٣٠٠

١٤٣٢

مازاد بر ٣٠٠ تا ٣٥٠

١٧٠٥

مازاد بر ٣٥٠ تا ٤٥٠

١٨٤١

مازاد بر ٤٥٠ تا ٦٠٠

١٩٧٨

مازاد بر ٦٠٠

 تعرفه ماههای گرم در مناطق گرمسیر 3

قیمت پایه هر کیلووات ساعت (ریال)

متوسط انرژی مصرفی ماهانه(کیلووات ساعت در ماه)

٣٤١

٠ تا ١٠٠

٨٨٧

مازاد بر ١٠٠ تا ١٥٠

١٥٦٩

مازاد بر ١٥٠ تا ٢٠٠

١٧٠٥

مازاد بر ٢٠٠ تا ٣٥٠

١٨٤١

مازاد بر ٣٥٠ تا ٤٥٠

١٩٧٨

مازاد بر ٤٥٠ تا ٦٠٠

٢١١٤

مازاد بر ٦٠٠

تعرفه ماههای گرم در مناطق گرمسیر 4

قیمت پایه هر کیلووات ساعت (ریال)

متوسط انرژی مصرفی ماهانه(کیلووات ساعت در ماه)

٣٢٨

٠ تا ١٠٠

٣٨٣

مازاد بر ١٠٠ تا ٢٠٠

٦٨٢

مازاد بر ٢٠٠ تا ٣٠٠

١٠٩١

مازاد بر ٣٠٠ تا ٤٠٠

١٥٦٩

مازاد بر ٤٠٠ تا ٥٠٠

٢٠٤٦

مازاد بر ٥٠٠ تا ٦٠٠

٢٤٥٥

مازاد بر ٦٠٠

حداکثر بهای انرژی بدون احتساب اضافه پرداختی و تخفیف بند ١-١ شرایط اختصاصی به ازای هر کیلووات ساعت بطور متوسط در مناطق عادی و ماههای غیرگرم مناطق گرمسیر ١٧٧٣ ریال و در ماههای گرم مناطق گرمسیر ١٥٠٠ ریال می باشد.

* شرایط اختصاصی مربوط به مصارف خانگی

١-١ -به منظور تشویق مشترکین برای جابجایی مصرف از ساعات اوج بار، پس از محاسبه بهای برق مصرفی بر اساس جداول فوق، اضافه پرداختی مصارف اوج بار و تخفیف مصارف غیراوج بار برای آن دسته از مشترکینی که دارای لوازم اندازه گیری چندزمانه میباشند به شکل زیر محاسبه میشود:

کل مصرف اوج بار در دوره × ٤٠٩ ریال

= اضافه پرداختی مصارف اوج بار

(برای مشترکینی که دارای لوازم اندازه گیری سه زمانه می باشند)

کل مصرف کم باری در دوره × ٢٠٥ ریال

= تخفیف مصارف غیراوج بار

(برای مشترکینی که دارای لوازم اندازه گیری دوزمانه می باشند)

کل مصرف غیراوج بار در دوره ×  ٨٢ ریال

 

تبصره: ارقام فوق برای ماههای گرم مناطق گرمسیر١ با ضریب یک سوم و مناطق گرمسیر٢ و ٣ و٤ با ضریب دو سوم محاسبه میشود.

 

١-٢ - بهای برق مشترکین جانباز ٢٥ درصد و بیشتر در مناطق عادی و گرمسیر به ترتیب با کسر٨٠ و ١٠٠ کیلووات ساعت از متوسط مصرف ماهانه انرژی برق آنها محاسبه می گردد.

١-٣ - به تشخیص هیئت مدیره شرکت میتوان برای خانوارهایی که در یک واحد مسکونی زندگی میکنند کدخانوار به شرح زیر درنظرگرفت:

تعداد خانوار ساکن در یک واحد مسکونی

= کدخانوار(حداکثر برابر ٥)

کد خانوار / مصرف ماهانه قرائت شده

= متوسط مصرف ماهانه مبنای صدور صورتحساب برای هریک از خانوارها

١-٤ - بهای برق ماهانه بازفروش برای مصارف روستایی براساس جدول تعرفه های خانگی بر حسب مورد محاسبه و دریافت میگردد. مصرف هرمشترک به شرح زیر تعیین میشود :

تعداد مشترک / کل مصرف ماهانه کنتور اشتراکی = متوسط مصرف هر مشترک

تبصره ١: به منظور تأمین هزینه های اداری برق روستا، شرکت به ازای هر مشترک مبلغ ٢٢٠٠ ریال از مبلغ صورتحساب کسر می نماید.

تبصره ٢: شورای اسلامی روستا (نگهدارنده شبکه برق) مکلف است بهای برق تحویلی به مشترکین را برحسب مورد براساس تعرفه های مربوطه (١و٢و٣و٤و٥) محاسبه و از مصرف کنندگان دریافت نماید.

١-٥ - دوره زمانی و محدوده تحت پوشش مناطق گرمسیر١،٢،٣و٤ طبق جدول زیر تعیین میشود:

دوره زمانی

مدت (ماه)

محدوده تحت پوشش

منطقه

اول فروردین تا پایان آذر

٩

کلیه شهرهای استانهای خوزستان، بوشهر و هرمزگان و شهرستان های چابهار و کنارک و شهرستان دهلران

گرمسیر (١)

شانزدهم فروردین تا پانزدهم آبان

٧

شهرستان های دوگنبدان و لیکک

اول فروردین تا پایان مهر

٧

شهرستانهای لامرد و مهر،جیرفت، کهنوج، قلعه گنج، عنبر آباد،رودبار جنوب، منوجان و بخش فاریاب

اول اردیبهشت تا پایان مهر

٦

شهرستانهای مهران، دره شهر و آبدانان و شهرستان نیک شهر

اول خرداد تا پایان مهر

٥

شهرستان لارستان، خنج و گراش

اول خرداد تا پایان مرداد

٣

شهرستانهای ایرانشهر و سرباز و قیر و کارزین و فراشبند

مرداد و شهریور

٢

شهرستانهای کازرون، خشت و کمارج و جهرم، داراب،زرین دشت

اول اردیبهشت تا پایان مهر

٦

شهرستانهای دهدشت، چرام و لنده و شهرستانهای ارزوئیه (شاهماران)، شهداد، بم و فهرج

گرمسیر (٢)

اول خرداد تا پایان شهریور

٤

شهرستان زابل

اردیبهشت، شهریور و مهر

٣

شهرستانهای ایرانشهر و سرباز و قیر و کارزین و فراشبند

خرداد و تیر

٢

شهرستان کازرون، خشت و کمارج و جهرم، داراب، زرین دشت

اردیبهشت

١

شهرستانهای لارستان، خنج و گراش

اول اردیبهشت تا پایان مهر

٦

شهرستانهای گیلانغرب، سرپل ذهاب، قصر شیرین و نفت شهر و دهستانهای سرقلعه وجگیران

گرمسیر (٣)

اول خرداد تا پایان شهریور

٤

استان قم

اول خرداد تا ١٥ شهریور

٣.٥

شهرستانهای گنبد، کلاله، مینودشت و آق قلا

اول خرداد تا پایان مرداد

٣

شهرستان طبس

اول تیر تا پایان شهریور

٣

شهرستان پل دختر

اردیبهشت و مهر

٢

شهرستان زابل

اول خرداد تا پایان شهریور

٤

شهرستانهای ممسنی(نورآباد)، رستم

گرمسیر (٤)

اول خرداد تا ١٥ شهریور

٣.٥

کلیه شهرستانهای استان گلستان به استثناءشهرستانهای گنبد، کلاله، مینودشت و آق قلا

اول تیر تا پایان شهریور

٣

شهرستانهای جعفرآباد،پارس آباد، اصلاندوز، بیلهسوار و ازگله

اول خرداد تا پایان مرداد

٣

شهرستان بافق

١٥ خرداد تا ١٥ شهریور

٣

کلیه شهرهای استان گیلان به استثناء ماسوله، دیلمانو جیرنده

کلیه شهرهای استان مازندران به استثناء بلده، رینه،کجور، محمدآباد، کیاسر، مرزن آباد،کلاردشت و آلاشت

اول تیر تا پایان مرداد

٢

شهرستان های گرمسار، کاشان، آران و بیدگل،خور و بیابانک و ساوه و زرندیه و یزد و اشکذر و میبد و اردکان

اردیبهشت و شهریور

٢

شهرستان طبس

در مناطق گرمسیر، در صورتحسابهایی که دوره مصرف آنها شامل ایام گرم و غیرگرم می باشد، انرژی مصرفی بر اساس نسبت ضرایب جدول زیر محاسبه می شود.

منطقه گرمسیر

ضریب ایام گرم

ضریب ایام غیرگرم

منطقه گرمسیر یک

٤

١

منطقه گرمسیر دو

٣

١

منطقه گرمسیر سه

٢

١

منطقه گرمسیر چهار

١.٣

١

انتهای پیام

نظرات بینندگان زرنوشت
عضویت در خبرنامه

قوانین :
زرنوشت" نظراتی را كه حاوی توهین است، منتشر نمی كند.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید .
نظر بینندگان

نام

ایمیل شما
نظــر