چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۶,May 31 2017
نــظـــر سنـــــجی


به نظر شما ایده شهرداری حاجی آباد جهت جمع آوری فاضلاب خیابان امامزاده امکان پذیر است
بلی
خیر

آرشیو

اخبار ورزشی


http://darabonline.ir/sysnews/cid/12694/%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF_4228_%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA_%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF_%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A8.html